Propozice 1. ročníku

 

V úterý 19. 4. 2022 ve 24:00 budou uzavřeny on-line registrace. Pak již bude možná pouze registrace na místě, pokud se do té doby nevyprodají všechna startovní čísla. 

Prosíme všechny závodníky a další účastníky, aby se řádně seznámili s propozicemi závodu a žádáme o jejich dodržování. Děkujeme!

Datum konání: 23. 4. 2022 

Start: 
9:00 start závodu na 22 km
9:15 start závodu na 10 km

Místé konání: Václavské náměstí, Uhnošť

Časový harmonogram dne
7:00 – 8:30 Prezentace závodník
8:40                Společná rozcvička
9:00                Start závodu na 22 km
9:15                 Start závodu na 10 km
11:30               Vyhlášení vítězů

Startovné

  • Muži a ženy 250,- Kč
  • Při neúčasti závodníka z jakéhokoliv důvodu se startovné nevrací.
  • Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě zásahu vyšší moci je pořadatel oprávněn odsunout start závodu, nebo zrušit závod. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací. Zároveň si pořadatel vyhrazuje právo zrušit závod v případě nepříznivých hygienických podmínek.

Přihlášky

  • Přihlašování probíhá prostřednictvím on-line registračního formuláře.
  • Přihláška je považována za platnou až po připsání požadované částky na účet pořadatele. Platbu je třeba provést do 7 pracovních dnů, včetně jejího připsání na účet pořadatele.
  • Při on-line registraci lze objednat oficiální trička závodu. Trika budou vydávána na místě při prezenci závodníků. 
  • Změny v registraci lze provádět do 17. 4. 2021 mailem. Poté jsou možné pouze změny při prezentaci.
  • Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.

Prezentace

  • Prezentace závodníků probíhá v den závodu od 7:30 na Václavském náměstí v Unhošti. Závodníci se mohou prezentovat max. 30 min. před startem závodu. 
  • Při prezentaci lze provádět změny a opravy v přihláškách za 100,- Kč.