Věkové kategorie

Půlmaraton
MUŽI/ŽENY
K1 – do 39 let včetně (muži, ženy)
K2 – 40 let a více (muži, ženy)

10 km
MUŽI/ŽENY
K1 – do 39 let včetně (muži, ženy)
K2 – 40 let a více (muži, ženy)